enmedia

© Design by EnMedia

Google Ads Editor phiên bản 2.6 ra mắt với 8 tính năng mới

Các tính năng mới đã được triển khai để giúp nhà quảng cáo tạo chiến dịch quảng cáo hiệu quả hơn và đo lường hiệu suất dễ dàng hơn.

Google đã triển khai Trình chỉnh sửa quảng cáo phiên bản 2.6, với 8 tính năng và bản cập nhật mới để nhà quảng cáo sử dụng nhằm cải thiện hiệu quả chiến dịch của họ.

Dưới đây là bảng phân tích những gì mới. Cùng enmedia tìm hiểu nhé

Google Ads là gì? Các loại chạy quảng cáo Google Ads

Di chuyển quảng cáo Hiển thị của Google sang chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất.

Trình chỉnh sửa hiện hỗ trợ việc di chuyển Chiến dịch hiển thị sang Chiến dịch tối đa hoá hiệu suất.

Di chuyển PMax với các thử nghiệm.

Giờ đây, Trình chỉnh sửa cho phép bạn tạo và quản lý các thử nghiệm trong chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất, nhờ đó, bạn có thể so sánh hiệu suất của chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất với các loại chiến dịch khác. Ngoài ra còn có thêm tính năng hỗ trợ cho việc di chuyển từ Hiển thị sang Tối đa hóa hiệu suất. Ngoài ra, bạn sẽ có thể tạo thử nghiệm nhằm mục đích so sánh hiệu suất chiến dịch.

Các trường được đề xuất cho đề xuất “Thêm quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng”.

Đề xuất “Thêm quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng” trong Trình chỉnh sửa hiện cung cấp các trường đề xuất, giúp bạn tạo quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng dễ dàng hơn. Đề xuất này tự động tạo quảng cáo mới có văn bản và hình ảnh được điền trước, đơn giản hóa quy trình tạo quảng cáo.

Chiến lược đặt giá thầu CPM dự trữ.

Trình chỉnh sửa hiện hỗ trợ Đặt trước giá mỗi nghìn lần hiển thị (CPM), một chiến lược đặt giá thầu tương tự như CPM mục tiêu. Hầu hết các chiến dịch, ngoại trừ chiến dịch Theo trình tự video, đã hỗ trợ CPM mục tiêu đều có thể được nâng cấp lên CPM đặt trước bằng tùy chọn một lần. Điều quan trọng cần lưu ý là không được phép chuyển đổi từ CPM dự trữ sang CPM mục tiêu trong Google Ads Editor phiên bản 2.6.

Quảng cáo video đáp ứng đa nội dung.

Trình chỉnh sửa hiện cho phép quảng cáo nhiều nội dung cho chiến dịch video, cho phép bạn bao gồm tối đa 5 video, dòng tiêu đề, dòng tiêu đề dài, nội dung mô tả và lời kêu gọi hành động cho mỗi quảng cáo video thích ứng.

Bị hệ thống tạm dừng.

Giờ đây, trình chỉnh sửa cho phép bạn lọc các lý do “Bị hệ thống tạm dừng” khác nhau, mang lại cho bạn khả năng xem xét và có thể bật hàng loạt nhóm quảng cáo bị tạm dừng khi cần thiết.

Đối tượng nội tuyến.

Giờ đây, bạn có thể sử dụng trực tiếp đối tượng cùng dòng trong Trình chỉnh sửa trên nhóm quảng cáo và nhóm thành phần. Thay vì đính kèm đối tượng được chia sẻ tên từ thư viện, giờ đây bạn có thể sử dụng các tín hiệu về nhân khẩu học và đối tượng ngay trên quảng cáo hoặc nhóm thành phần.

Cài đặt đo lường của bên thứ ba.

Giờ đây, bạn có thể dễ dàng quản lý và tùy chỉnh các tùy chọn cài đặt đo lường của bên thứ ba cho chiến dịch của mình, bao gồm Video, Tạo nhu cầu và Tối đa hóa hiệu suất ở cấp chiến dịch.

Tại sao chúng tôi quan tâm. Các tính năng mới được thiết kế để đơn giản hóa quá trình tạo quảng cáo, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh giá hiệu suất chiến dịch dễ dàng hơn và cung cấp các tùy chọn tải nội dung bổ sung lên để có được quảng cáo video thích ứng hiệu quả hơn.

 

Bài viết liên quan

CEO Bùi Trường Giang
CEO Bùi Trường Giang

Hãy làm cho khách hàng từ không thích đến thích và hãy cho họ cảm giác không cần thành cần sản phẩm hay dịch vụ của bạn thông qua Marketing.

Chuyên mục
Bài viết mới nhất